Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟΥ ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ

Επειδή "Αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις" είναι χρήσιμο να ανατρέξουμε στην ετυμολογία του τοπωνυμίου "Βουτιάνοι". Σχετικά περί τούτου έχουμε αναφορές-έρευνες 1)Από τον Αριστ. Μιχαλόπουλο 2)το δημοδιδάσκαλο Ιωάννη Γκλέκα 3)τον αείμνηστο εφημέριο και δάσκαλο Ιωάννη Τζαννέτο 3)τον Π.Δούκα 4)τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη και 5) μια μάλλον επιστημονικότερη όλων των παραπάνω άποψη του Δικαίου Βαγιακάκου - συντάκτου του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών ο οποίος ασχολείται ειδικώς με την ετυμολογία του τοπωνυμίου "Βουτιάνοι" στο περιοδικό "ΛΑΚΩΝΙΚΑ έτος 3-1966)-τεύχος 15 (σελ.75-77) και τεύχος 16 (σελ. 119-121"). Για την τελευταία άποψη ευχαριστώ τον φίλο και εκλεκτό συμπατριώτη, Παναγιώτη Ξηντάρα φιλόλογο, για την υπόδειξη της ως άνω πηγής.
θα επανέλθω με τη δημοσίευση όλων αυτών των απόψεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: