Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (3)

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΧΩΡΙΩΝ ΤΟ 1828-1830

Σύμφωνα με στοιχεία από τα βιβλία:
1) «ΛΑΚΩΝΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ» τόμος γ΄ Ε. Μπελιά :Πίνακες των επαρχιών Λακωνίας (1828-1830) 2) Κ ΣΤΑΠΠΑ : «Η Λακωνία κατά την ενετοκρατία και τουρκοκρατία 1460-1821» η δεύτερη επίσημη απογραφή που έγινε στην Λακωνία ύστερα από την ενετική απογραφή του 1700 (απογραφή GRIMANI) είναι το 1828-1830 από Γαλλική αποστολή υπό τον στρατηγό ΜΑΙΖΟΝ .
Έτσι τότε έχουμε για τους ΒΟΥΤΙΑΝΟΥΣ και τα γειτονικά χωριά :
BOYTIANOI: οικογένειες 32 άτομα : 138 .
Α.Ι.ΘΕΟΛΟΓΟΣ: οικογένειες 28 άτομα : 120,
ΒΡΕΣΘΕΝΑ : oοικογένειες 103 άτομα 552
ΒΟΥΡΛΙΑΣ (ΣΕΛΛΑΣΙΑ) : οικογένειες 114 άτομα 463
ΒΑΜΒΑΚΟΥ : οικογένειες 197 άτομα 915
ΚΟΝΙΔΙΤΣΑ : οικογένειες 39 άτομα 147,
Μ ΒΡΥΣΗ : oοικογένειες 31 άτομα 136,
ΒΑΣΑΡΑΣ-ΒΕΡΓΙΑ : oοικογένειες 131 άτομα 601,
ΤΣΙΤΖΙΝΑ οικογένειες 195 άτομα 948,
ΑΡΑΧΩΒΑ: οικογένειες 130 άτομα : 567.

Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη πληθυσμιακή αύξηση της περιοχής από 447 οικογένειες με 1522 κατοίκους από την απογραφή GRIMANI τo 1700 σε 1000 οικογένειες με 4587 άτομα το 1828-1830.

Δεν υπάρχουν σχόλια: