Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2008

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 οι Βουτιάνοι είναι αγροτική ημιορεινή περιοχή με μέσο υψόμετρο 520 μέτρα και είχαν 314 κατοίκους σε σύνολο 2.625 του Δήμου Οινούντος. (Πηγή: Εθνική Στατιστική υπηρεσία).
Σχετικά με το μορφωτικό επίπεδο:
• Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών : 10
• Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) και Ανωτέρων Σχολών: 3
• Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης :3
• Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης : 47
• Πτυχιούχοι ΤΕΣ : 1
• Απόφοιτοι 3ταξίου Γυμνασίου : 41
• Απόφοιτοι Δημοτικού: 98
• Φοιτούν στο Δημοτικό : 13
• Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση :17
• Δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση : 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: