Τρίτη, 17 Ιουνίου 2008

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (2)

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΤΙΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ (1700 - ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΒΟΥΤΙΑΝΟΙ)
Σύμφωνα με στοιχεία από το βιβλίο του Β. Παναγιωτόπουλου Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου- 13ος ως 18ος αιώνας,οι Ενετοί τα έτη 1699-1700 έκαναν γενική απογραφή της Πελοποννήσου (απογραφή GRIMANI) .
Οι Βουτιάνοι εμφανίζονται ως οικισμός με 63 κατοίκους.
Συγκεκριμένα τα πληθυσμιακά στοιχεία των Βουτιάνων σύμφωνα με την απογραφή είναι τα εξής: Πλήθος οικογενειών :17 . Πλήθος κατοίκων :63.
Για να σχηματίσει κάποιος ολοκληρωμένη εικόνα για τον πληθυσμό συνολικά της περιοχής παραθέτουμε και τα πληθυσμιακά στοιχεία των γειτονικών χωριών :
1)Vourlia (Σελλασια)πλήθος οικογενειών: 25 πλήθος κατοίκων :77
2) Megalι vrissi:( (Μεγάλη Βρύση) πλήθος οικογενειών:30 πλήθος κατοίκων :119
3) Vrestena: (Βρέσθενα) πλήθος οικογενειών :79 πλήθος κατοίκων :277
4) Vergia -basarades: (Βέρια- Βασαράς) πλήθος οικογενειών : 32 πλήθος κατοίκων: 130
5)Bambacu: (Βαμβακού) πλήθος οικογενειών : 85 πλήθος κατοίκων :254
6)S.zuanne: (Άγιος Ιωάννης-Θεολόγος) πλήθος οικογενειών :10 πλήθος κατoίκων :34.

Δεν υπάρχουν σχόλια: